Starka verb i klasserna ä-a-u/a och a-o-a. Skriv i formen som saknas. Formerna är presens, preteritum och supinum (för perfekt och pluskvamperfekt)

Lucktext

Fyll i alla luckor och klicka sedan på "Kontrollera svar" för att se Ditt resultat. Använd knappen "Tips" för att få hjälp med en bokstav om Du har problem med ett visst svar. Lägg märke till att Du kommer att förlora poäng på att utnyttja tips! (Complete all gaps and then click on "Kontrollera svar" to view your score. Use the button "Tips" tog get help with a letter if you are having problems with a certain answer. Please note that you will lose points by using help!)


      drog      

säger             sagt

bär               burit

          for         farit

sätter            

lägger             lagt


       stal       stulit

fortsätter            fortsatt

glädjer            

skär           skar      

väljer            valt

tar                 tagit