Para ihop det danska ordet från "Prinsessan på ärten" med det svenska. Jag har bara valt ord som skiljer sig tydligt mellan svenskan och danskan.

Para-ihop-övning

Para ihop komponenterna till höger med dem till vänster.